آرشیو اخبار امور دانشجویی آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های امور دانشجویی

تمدید مجدد زمان تکمیل و ثبت نهایی متقاضیان شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه

تمدید مجدد زمان تکمیل و ثبت نهایی متقاضیان شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه


به استحضار می رساند، فرصت ثبت نام برای متقاضیان شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه سال 94 به اتمام رسیده است، اما با توجه به درخواستهای مکرر دانشجویان، فرصت تکمیل و ثبت نهایی پرونده متقاضیان تا پایان بهمن ماه تمدید شده است. دانشجویانی که تا کنون موفق به ثبت اولیه در سامانه شده اند، می توانند با مراجعه به سامانه جشنواره دانشجوی نمونه به آدرس www.nemooneh.saorg.ir  نسبت به تکمیل ثبت نام و ثبت نهایی پرونده خویش اقدام نمایند.