آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

تمدید مهلت ثبت درخواست وام ویژه دکتری روزانه

تمدید مهلت ثبت درخواست وام ویژه دکتری روزانه


مهلت ثبت درخواست وام ویژه دکتری روزانه در سیستم فاز 2 تا تاریخ 1393/12/10 تمدید گردید. شایان ذکر است مدت زمان فوق در سال جاری قابل تمدید نمی باشد.