نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تست

تست


 

     

 

 

 

 

شناخت پیشگیری و کنترل آلودگی های محیط زیست"، 1391

حسن هویدی

"اصول بهداشت ، ایمنی و محیط زیست"، 1392

حسن هویدی

 

"تغییرآب و هوا و محیط زیست"، 1390

حسن هویدی

"مدیریت پسماند الکترونیکی و الکتریکی"، 1391

حسن هویدی

 

 

"مدیریت پسماند الکترونیکی و الکتریکی"، 1391

حسن هویدی

   

 

"مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست"، 1392

محمدجواد امیری، شاهو کرمی، وفا قائم مقامی، مهدی فرخ نژاد و رمضان حیدری.

   

 

"مدلسازی شبکه  عصبی مصنوعی برای پیش بینی راندمان تصفیه خانه فاضلاب"، 1393

مهندس سعید پاکرو، دکتر ناصر مهردادی، دکتر اکبر باغوند، دکتر محمد جواد امیری

   

 

"آمایش محیط زیستی سرزمین"، 1395

محمدجواد امیری، جهانبخش بالیست و مهرداد نهاوندچی.

   

 

"ارزیابی ریسک محیط زیستی"، 1394

محمدجواد امیری، غلامرضا نبی بیدهندی، شاهو کرمی، مهدی فرخ نژاد و وفا قائم مقامی.

   

 

"آب زیست محیطی"، 1393

سعید پاکرو، ، ناصر مهردادی، اکبر باغوند، محمدجواد امیری و مریم انصاری.

 

   

 

"مدیریت پروژه"، 1385

حمیدرضا جعفری.

 

 
 

 

 

"مدیریت پسماند های الکترونی"، 1392

حمیدرضا جعفری، امیر هدایتی و مرتضی دیناروندی.

 

 

 

"GIS برای همه: کاوش در همسایگی و در جهان خود، به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی"، 2009

حمیدرضا جعفری، علیرضا موسایی و محمد علی شجاعی.

 

 

 

"مدیریت سوانح"، 1387

حمیدرضا جعفری

 

 

 

"مدیریت گردشگری پایدار میراثی برای آینده"، 1388

حمیدرضا جعفری، علیرضا موسایی و حسن هویدی.

 
 

 

 

"اکولوژی، ادراک و سیمای سرزمین (ارتباط سیستم‌های طبیعی و اجتماعی)"، 1391

حمیدرضا جعفری، مرتضی دیناروندی و امیر هدایتی مهدی آبادی

 
 

 

 

"سیستم های اطلاعات جغرافیایی"، 1392

حمیدرضا جعفری

 

 

 

"سرزمین ایران سرزمینی حاصل از آمیزش کوه و کویر"، 1391

احمدرضا یاوری  و لعبت زبر دست.

 
 

 

 

"ارزیابی محیط زیستی: مفاهیم و روشها"، 1394

لعبت زبر دست، فرزام پوراصغر و حسن هویدی.

 

 

 

"مقدمه ای بر مفاهیم پایه اکولوژی سیمای سرزمین با کاربرد در برنامه ریزی محیط زیست"، 1394

لعبت زبر دست، احمدرضا یاوری، پرستو پریور و احد ستوده.

 
 

 

 

"اصول و ضوابط طراحی پارکهای شهری"، 1391

اسماعیل صالحی، مرتضی دیناروندی و امیر هدایتی.

 
 

 

 

"مدیریت شهری: مبانی و حوزه ها (جلد1)"، 1392

غلامرضا کاظمیان، اسماعیل صالحی، سید محمد ایازی، علی نوذرپور، حسین ایمانی جاجرمی، نوید سعیدی و مجید عبدالهی. تهران

 

 

 

"مدیریت شهری : بررسی تطبیقی نظام مدیریت شهری(ج3)"، 1392

سعیدی رضوانی، نوید ، مجید عبداللهی، محمد ایازی، علی نوذرپور، حسین ایمانی جاجرمی و اسماعیل صالحی.

 
 

 

 

"مقدمه ای برشناخت ردپاها در برنامه ریزی محیط زیست"، 1393

اسماعیل صالحی و وحید امینی پارسا.

 

 

 

"روش تحقیق در علوم محیط زیست و کاربرد آن"، 1392

اسماعیل صالحی و فرزام پوراصغر سنگاچین.

 
 

 

 

"طراحی شهری در مناطق زلزله خیز (نمونه شهر رستم آباد)"، 1375

شهرزاد فریادی

 

 

 

"برنامه ریزی غذایی منطقه ای (کاربری کشاورزی و سموم کشاورزی)"، 1391

مریم شیخ الاسلامی بورقانی و شهرزاد فریادی

 
 

 

 

"مقدمه ای بر روش تحقیق در برنامه ریزی محیط زیست"، 1391

شهرزاد فریادی

 

 

 

"آفرینش محلات و مکانها در محیط انسان ساخت"، 1386

شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان

 
 

 

 

"استاندارد بین المللی ارزیابی عملکرد محیط زیستی"، 1386

سعید کریمی و احد جعفری.

 
 

 

 

"معرفی سیستم های اطلاعات جغرافیایی با ArcGIS"، 1395

فاطمه سادات علوی پور، سعید کریمی و حمیدرضا جعفری

 
 

 

 

"سیستم مدیریت ریسک خستگی"، 1392

حسن هویدی، سعید گیوه چی و رازمیک مرادی فر.

 
 

 

 

"راهنمای پادسیل سازی"، 1394

بهرام ملک محمدی.

 

 

 

"مدیریت جامع حوزه آبخیز"، 1388

احمد نوحه گر، حسین پرورش و الیاس پرورش.

 

 

 

"تجزیه وتحلیل فضایی"، 1392

احمد نوحه گر و محمد اکبری نسب.

 

 

 

"راهنمای کاربردی مدلcche2d با مثال کاربردی شبیه سازی جریان و انتقال رسوب"، 1393

احمد نوحه گر و غلامرضا خسروی.

 

 

 

"ژئومورفولوژی ساحل شرقی تنگه هرمز با تأکید بر فرسایش بادی"

احمد نوحه گر

 

 

 

"مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست-آب و فاضلاب: انگلیسی-فارسی، فارسی-انگلیسی و اصطلاحات"، 1385

غلامرضا نبی بیدهندی و حسن هویدی

 

 

 

"ملاحظات زیست محیطی در معدنکاری"، 1386

تورج نصرآبادی، حسن هویدی و محمد علی شجاعی.

 

 

 

"مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست - مواد زائد جامد: انگلیسی - فارسی"، 1386

حسن هویدی و تورج نصرآبادی

 

 

 

"مدیریت ایمنی و سلامت روان در محیط کار"، 1393

حسن هویدی و رازمیک مرادی فر

 

 

 

مجموعه 8 جلدی HSE

  1. "استرس شغلی در محیط کار و مدیریت آن"، 1393

  2. "اصولو مبانی ارگونومی"، 1393

  3. "عوامل زیان آور محیط کار"، 1393

  4. "اصول و مبانی ایمنی در حریق"، 1393

  5. "برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS"، 1393

  6. "فرهنگ واژگان و اصطلاحات سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) "، 1393

  7. "وسایل حفاظت فردی (PPE) "، 1393

  8. "سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) "، 1393

حسن هویدی و امین پاداش

 

 

 

"راهنمای یکپارچگی سرمایه در سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست"، 1394

حسن هویدی و امین پاداش

 

 

 

"شیمی تجزیه (مبانی شیمی تجزیه، جلد اول)"، 1386

حسین سیدکلال، غلامرضا نبی بیدهندی، حسن هویدی و سیده مریم خشنودی فرد

 
 

 

 

"شیمی تجزیه (اصول الکتروشیمی، جلد دوم)"، 1386

حسین سیدکلال، غلامرضا نبی بیدهندی و حسن هویدی

 

 

 

"شیمی تجزیه (اصول تجزیه دستگاهی، جلد سوم)"، 1388

غلامرضا نبی بیدهندی، حسین سیدکلال و حسن هویدی

 

 

 

"رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی"، 1391

غلامرضا نبی بیدهندی، رامین حبیبی، عباس جعفری دستنائی و حسن هویدی

 

 

 

"مقدمه ای بر شناخت کشاورزی سنتی ایران"، 1359

احمدرضا یاوری

 

 

 

"چگونه از انرژی های طبیعی استفاده کنیم"، 1363

احمدرضا یاوری

 

 

 

"مدیریت پسماند الکترونیکی و الکتریکی"، 1391

حسن هویدی