آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

ثبت نام در دانشگاه دانش زندگی استونی برای ترم پاییز 2022-2021

ثبت نام در دانشگاه دانش زندگی استونی برای ترم پاییز 2022-2021


جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام راهنمای زیر را مطالعه نمایید. متقاضیان از طریق ایمیل به کارشناس معاونت پژوهشی سرکار خانم سعیدی (rsaeedi@ut.ac.ir) اطلاع رسانی نمایند.

Guidelines for incoming students