آرشیو اخبار امور دانشجویی آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های امور دانشجویی

ثبت نام وام تغذیه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ صندوق رفاه دانشجویان، در ساماه گلستان

ثبت نام وام تغذیه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ صندوق رفاه دانشجویان، در ساماه گلستان


به اطلاع می رساند، دانشجویان متقاضی وام تغذیه (نیمسال دوم 97-96) از تاریخ 97/04/05 لغایت 97/04/15 می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند.

 

امور دانشجویی دانشکده محیط زیست