آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

ثبت وام ویژه دانشجویان روزانه دکتری

ثبت وام ویژه دانشجویان روزانه دکتری


درخواست و ثبت وام ویژه دانشجویان روزانه دکتری از تاریخ1393/11/20 لغایت 1393/12/01در سیستم امکان پذیر می باشد.

مرحله 1 - تکمیل پیوست های الف و ب از دستورالعمل 11/141935 (توسط دانشجو و دانشکده)

 مرحله 2 - تکمیل فرم شماره یک و دو از بخشنامه 130/1/16640  (توسط دانشجو)

مرحله 3- تهیه سند تعهد محضری جدید توسط دانشجو (دو ضامن، برای هر ضامن سند تعهد محضری جداگانه تهیه گردد.)

مرحله 4- ارائه مدارک مرحله 1 تا 3 به امور دانشجویی دانشکده/پردیس

 مرحله 5- ثبت وام توسط کارشناس امور دانشجویی دانشکده/پردیس تا تاریخ 93/11/28

 

 

* امکان ثبت درخواست وام مذکور، در فروردین ماه در سیستم فاز2، مجددا امکان پذیر خواهد بود.

نکات مهم : - شرایط دانشجو متقاضی در وام روزانه ویژه دکتری:)

عدم دریافت پژوهانه توسط دانشجو در سنوات گذشته

 

1.        دانشجویان روزانه دکتری

2.        شرکت در آزمون جامع

3.        تصویب پروپوزال رساله دکتری

4.        مدت زمان 2 سال، از تحصیل باقی مانده باشد.

5.        شرایط بازپرداخت :

در صورتی که دانشجوی متقاضی در مقاطع قبلی بابت استفاده از تسهیلات رفاهی وام بدهکار باشد، بدهی گذشته با بدهی وام مذکور تجمیع خواهد شد و بازپرداخت آن به مدت 3 سال تعیین می گردد.

در صورت بهره مندی دانشجو از این وام، امکان استفاده از وام های دیگر صندوق رفاه را نخواهد داشت.

فرمهای مربوط را از اینجا دانلود نمایید.