آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

جهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

جهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران


پزو هشکده محیط زیست و توسعه پایدار و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در نظر دارد جهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران با رهیافت دستور کار 2030 و در راستای اهداف توسعه پایدار ملل متحد (SDGs) و تعهدات ایران را در تاریخ 17 و 18 آذر ماه 1395 در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار نماید. در این همایش ضمن تبادل نظر علمی و ارائه مقالات علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی اثرات محیط زیستی نشست های کارگاهی با موضوعات اهداف توسعه پایدار و تغییرات اقلیم برگزار خواهد شد. در صورت تمایل مقالات و نتایج پژوهشی خود را حداکثر تا تاریخ 95/8/25 ارسال نمایید. پوستر همایش بر روی سایت انجمن به نشانی  www.iraneia.ir  قابل مشاهده می باشد.