آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

حمایت از طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های پیرامون خیریه و وقف

حمایت از طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های پیرامون خیریه و وقف


با توجه به اهمیت نقش خیرین و واقفین در توسعه و تعالی دانشگاه تهران، مطالعه علمی در خصوص سوابق، سازماندهی و مدیریت این امر مهم و نتایج حاصله آن می‌تواند برای دانشگاه بسیار ارزشمند باشد.

لذا ترتیبی اتخاذ شده است تا تعدادی پایان‌نامه پیرامون موضوع امور خیریه و وقف به ویژه در مراکز علمی و دانشگاهی با تکیه بر سوابق و تجارب ملی و بین‌المللی، مورد پشتیبانی و حمایت قرار گیرد.

برای  اطلاعات بیشتر به دفتر معاونت پژوهشی دانشکده مراجعه فرمایید.