آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه مدیریت سبز

حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه مدیریت سبز


ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور دستیابی و ارتقاء بهره وری از آب و خاک، حل بحران های زیست محیطی کشور و نیز ایجاد اشتغال مناسب و کسب و کارهای نوین در راستای معیشت پایدار جامعه، از پایان نامه ها و رساله های فناورانه که منجر به ایجاد فناوریهای نوین در حوزه وظایف ستاد می شود و دارای شرایط ذیل می باشد حمایت می نماید.

دانشجویان محترم لطفاً فقط در صورتی که حائز تمامی شرایط ذیل هستند در سامانه ثبت نام نمایند و در صورتی که حتی یکی از شرایط مورد نظر وجود ندارد لطفاً ثبت نام صورت نپذیرد.

برای مشاهده شرایط ثبت نام، موضوعات مورد حمایت و دریافت کاربرگ ثبت نام روی لینک زیر کلیک نمایید.