نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر مهم: عدم برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه Proquest و نحوه جستجو در آن روز یکشنبه 21/10/93

خبر مهم: عدم برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه Proquest و نحوه جستجو در آن روز یکشنبه 21/10/93


با عرض پوزش به اطلاع می رساند به دلیل مشکل پیش آمده برای مدرس دوره، کارگاه آشنایی با پایگاه Proquest و نحوه جستجو در آن روز یکشنبه 93/10/21 تشکیل نمی شود و اجرای آن به هفته آینده 93/10/28 موکول می گردد.