اخبار

دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه اطلاعاتی OnePetro برقرار شد

دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه اطلاعاتی OnePetro برقرار شد


به اطلاع می‌رساند دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه اطلاعاتی OnePetro برقرار شده است و علاقمندان می‌توانند از آدرس https://www.onepetro.org به این پایگاه دسترسی داشته باشند.

و یا به سایت کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند:

http://library.ut.ac.ir/scientific-databases-e-journals

OnePetro is an online library of technical literature for the oil and gas exploration and production (E&P) industry. With contributions from 20 publishing partners and providing access to over 180,000 items, OnePetro.org is the definitive resource on upstream oil and gas