آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

دستورالعمل اجرایی پسا دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران

پیرو تفاهم نامه دانشگاه تهران با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در زمینه اجرای طرح پسا دکتری، به پیوست دستورالعمل اجرایی و شرایط پذیرش طرح پسا دکتری صندوق جهت اطلاع کلیه اعضای محترم هیئت علمی ایفاد می گردد. 

ضمنا برای دریافت فرم پروپوزال طرح پسا دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به آدرس ذیل مراجعه شود.

http://prs.ut.ac.ir/details.asp?id=30ss

 

توصیه های مربوط به ارسال طرح

دستورالعمل حمایت از طرح های پسا دکترا

آدرس کوتاه :