آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

دعوت به عضویت در سامانه ملی جایابی کار آموزان

دعوت به عضویت در سامانه ملی جایابی کار آموزان


پیرو ابلاغ صورت گرفته از معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص هماهنگی و یکپارچه سازی فرایند کارآموزی دانشجویان سراسر کشور از طریق سامانه ملی کارآموزی، به استحضار می رساند این سامانه با هدف ارتقا کیفی خدمت رسانی به دانشجویان متقاضی دوره کارآموزی در واحدهای صنعتی تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط با صنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به نشانی http://karamouz.irost.ir  فعال بوده و آماده ارائه خدمات جایابی به دانشجویان متقاضی از دانشگاه های عضو سامانه می باشد.