آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

دعوت جهت همایش جایزه محیط زیست (دانشجویی)

دعوت جهت همایش جایزه محیط زیست (دانشجویی)


به اطلاع می رساند به منظور ارج نهادن به فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویی در زمینه های مختلف محیط زیست پنجمین همایش جایزه محیط زیست همزمان با بزرگداشت روز زمین پاک ۳ اردیبهشت 1399 در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.