آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

دیدار دسته جمعی از سرکار خانم مه لقا فلاح " مادر محیط زیست ایران"

دیدار جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست به همراه معاون محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده، با فعال محیط زیستی و بنیانگذار سازمان غیر دولتی زیست محیطی "جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست" سرکار خانم مه لقا فلاح که از ایشان به عنوان " مادر محیط زیست ایران " یاد می شود.

 

آدرس کوتاه :