آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

راه اندازی کانال رسمی دانشکده محیط زیست در تلگرام

کانال رسمی دانشکده محیط زیست در تلگرام با عنوان  Faculty of Environment ایجاد گردیده است.

شما از طریق لینک  telegram.me/envut  قادر به عضویت در این کانال بوده و می توانید اخبار دانشکده را از این طریق دنبال نمایید. (جهت جستجوی کانال کلمه envut@ را در تلگرام جستجو نموده و پس از ورود به صفحه کانال برای عضویت بر روی JOIN کلیک نمایید)

آدرس کوتاه :