آرشیو اخبار آموزش

نمایش 1 - 7 از 161 نتیجه
آیتم در هر صفحه 7
از 23

اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

زمان ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی1394 ازتاریخ 1394/6/16 لغایت 1394/6/21

نظربه اینکه ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1394 ازتاریخ 16/6/1394 لغایت 21/6/1394 ازساعت 8صبح لغایت 15:30 می باشد ، خواهشمنداست درتاریخ های مذکوردردانشکده حضوربهم رسانید.