اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

زمان حذف و اضافه نیم سال اول 96-95

زمان حذف و اضافه نیم سال اول 96-95


زمان حذف و اضافه نیمسال اول 96- 1395:

 از شنبه 1395/7/10 لغایت 1395/7/13 می باشد.