نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساعت تشکیل کارگاه آموزشی مقاله نویسی/ویراستاری الزویر روز 1394/9/2

ساعت تشکیل کارگاه آموزشی مقاله نویسی/ویراستاری الزویر روز 1394/9/2


قابل توجه اساتید محترم , سردبیران و ویراستاران نشریات و دانشجویان گرامی (تحصیلات تکمیلی)دانشگاه تهران که در کارگاه آموزشی روز  1394/9/2 ثبت نام کرده اند

تاکید می گردد ساعت تشکیل کارگاه به شرح زیر است:

·         کارگاه آموزشی نویسندگاه مقالات علمی:  Author Workshop ساعت 9 تا 10:30 

·         کارگاه آموزشی سردبیران و ویراستاران: Editorial Workshop ساعت 11 تا 12:30

مکان: تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی

لطفا از درب طبقه همکف تردد فرمایید.