نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سانتریفیوژ

سانتریفیوژ


 

نام دستگاه: سانتریفیوژ

نام کشور: ایران

نام شرکت سازنده: دی تجهیز آریان پایا

مدل: MSI 8

نوع خدمات: جداسازی ذرات

دور: rpm ۹۰۰۰