آرشیو آرشیو

اخبار گروه طراحی اخبار گروه طراحی

سخنرانی با موضوع "محیط زیست و حفظ اصالت ماده و معنا " توسط سرکار خانم مهندس نگین ملکی

سخنرانی با موضوع "محیط زیست و حفظ اصالت ماده و معنا " توسط سرکار خانم مهندس نگین ملکی


در راستای برگزاری سلسله سخنرانیهای علمی توسط گروه مهندسی طراحی محیط زیست  به استحضارمی رساند سخنرانی با موضوع """محیط زیست و حفظ اصالت ماده و معنا """ توسط سرکار خانم مهندس نگین ملکی دانش آموخته دانشگاههای برکلی و کلمبیا در دو حوزه معماری و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی  مورخ ""سه شنبه 4 اسفند ماه ساعت 12"" در سالن اجتماعات دانشکده برگزار خواهد شد.

از کلیه علاقمندان دعوت میگردد تا در این سخنرانی شرکت نمایند.