آرشیو اخبار

نمایش 1 - 10 از 254 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 26

اخبار دانشکده

« بازگشت

سخنرانی علمی: آمار کاربردی در پژوهش و تحلیل داده های کاربردی

سخنرانی علمی: آمار کاربردی در پژوهش و تحلیل داده های کاربردی