اطلاعیه

سخنرانی علمی با عنوان "ساماندهی به منابع سرزمین در ایران، Landscape Resource Allocation for Iranian Plateau " توسط آقای دکتر احمدرضا یاوری برگزار شد

سخنرانی علمی با عنوان "ساماندهی به منابع سرزمین در ایران، Landscape Resource Allocation for Iranian Plateau " توسط آقای دکتر احمدرضا یاوری برگزار شد


 

سخنرانی علمی با عنوان: ساماندهی به منابع سرزمین در ایران

Landscape Resource Allocation for Iranian Plateau

ارایه: دکتر احمدرضا یاوری

زمان: شنبه ۱-۳-۱۴۰۰  ساعت ۱۳.۳۰ الی ۱۵

سایت ارایه:  vclas9.ut.ac.ir/env7

 

جهت مشاهده فایل کلیک نمایید