آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

سخنرانی علمی: گنبدهای نمکی و تاثیر آن بر منابع آب (23 بهمن 96)

سخنرانی علمی: گنبدهای نمکی و تاثیر آن بر منابع آب (23 بهمن 96)


برگزاری سخنرانی علمی در دانشکده محیط زیست

 

گنبدهای نمکی و تاثیر آن بر منابع آب

سخنران: دکتر فریدون غضبان

استاد زمین شناسی و ژئوشیمی دانشکده محیط زیست

زمان برگزاری: دوشنبه 1396/11/23 ساعت 12-11

مکان: خیابان قدس، نبش کوچه آذین، دانشکده محیط زیست، سالن کنفرانس