آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

سخنرانی مدیرمحترم اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل در دانشگاه تهران

سخنرانی مدیرمحترم اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل در دانشگاه تهران


سخنرانی مدیرمحترم اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل در دانشگاه تهران

 

به اطلاع کلیه دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی و علاقمندان میرساند

آقای اریک سولهیم (Erik Solheim) مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل(UNEP)  به دعوت سازمان محیط زیست و دانشگاه تهران، و همکاری معاونت محترم امور بین الملل دانشگاه تهران و دانشکده محیط زیست، سخنرانی خواهند داشت.

از کلیه دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و سایر دانشگاهها و نهادهای علمی و تخصصی و علاقمندان دعوت میشود در این برنامه شرکت نمایند. حضور در برنامه آزاد است.

جزییات برنامه به شرح زیر میباشد.

سخنرانی ویژه درباره موضوعات مهم محیط زیستی

برنامه مشترک سازمان محیط زیست و دانشگاه تهران

دانشکده محیط زیست و معاونت بین الملل دانشگاه تهران

سخنران:

آقای اریک سولهیم

مدیرمحترم اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل، یونپ

عنوان سخنرانی:

چالش های منطقه ای در دستیابی به توسعه پایدار: آب و ریزگردها

مکان: سالن شهید دهشور، پردیس علوم- دانشگاه تهران

زمان: 8 اسفند 1395- برابر با 26 فوریه 2017،

ساعت 13 تا 15

 

 

Special Talk on Environmental issues

A Joint Event organized by:

Department of Environment (DoE of I.R. of Iran)

 University of Tehran

Graduate Faculty of Environment

&

Office of Vice President-International

Lecture given by:

Mr. Erik Solheim, Executive Director, 

United Nations Environment Program-UNEP

Topic:

Regional Challenges for achieving Sustainable Development:

Water and Dust-storm

Venue: Daheshvar Hall, College of Science, University of Tehran

Date and time: 26 Feb. 2017, 13.00-15.00 Hrs

 

 

 

معاونت پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران