شرایط انتخاب دانشجویان مستعد

شرایط انتخاب دانشجویان مستعد


شرایط انتخاب دانشجویان مستعد

1393/6/29

دانشجویان مستعدکه شرایط زیر را دارا می باشند دراسرع وقت به آموزش دانشکده مراجعه نمایند:

ملاک های شناسایی دانشجویان مستعد ، عوامل زیراست:

  • رتبه درآزمون سراسری ورود به دانشگاه
  • کسب رتبه درالمپیادهای دانش آموزی (ملی وجهانی )
  • کسب رتبه درالمپیادهای دانشجویی (ملی وبین المللی )
  • کسب رتبه درجشنواره های معتبر ملی (خوارزمی ، رازی و......)
  • کسب رتبه میان دانشجویان هم ورودی وهم رشته به لحاظ میانگین کل (جهت دانشجویانی که درنیمسال جاری درحین تحصیل می باشند )
  • مجموع بروندادهای پژوهشی (انتشار مقاله درنشریات معتبر، ثبت اختراع و......)

آدرس کوتاه :

آرشیو اخبار

نمایش 1 - 15 از 347 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 24