شرایط و ضوابط استفاده از تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان

شرایط و ضوابط استفاده از تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان


دانشجویان  برگزیده دوره دکتری می توانند از ابتدای سال 1394 دوره خدمت نظام وظیفه خود را با اجرای طرحی پژوهشی /فناورانه/فرهنگی براساس ضوابط مشروحه ذیل سپری نمایند. لازم به ذکر است دانشجویانی که شرایط اولیه براساس مقررات بنیاد ملی نخبگان را احراز نموده باشند لازم است کاربرگ ضمیمه را تکمیل و در سامانه اطلاعاتی بنیاد به نشانی http://soraya.bmn.ir  بارگذاری نمایند.

الف) دانشجو ازطرح نامه (پروپوزال ) رساله دکتری خود باموفقیت دفاع کرده باشد .

ب) استاد راهنمای دانشجو ونیزدانشگاه /پژوهشگاه متبوع دانشجو باطی دوران خدمت نظام وظیفه هم زمان با تحصیل دانشجو موافق باشند .


آرشیو اطلاعیه های آموزشی

نمایش 1 - 10 از 260 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 26