آرشیو اخبار آموزش

نمایش 1 - 7 از 188 نتیجه
آیتم در هر صفحه 7
از 27

اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

شیوه جدید دریافت "گواهی اشتغال به تحصیل عمومی شماره ۱ نیاز به ترجمه"

شیوه جدید دریافت "گواهی اشتغال به تحصیل عمومی شماره ۱ نیاز به ترجمه"


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

در راستای سیاستهای دانشگاه به منظور سامانه سپاری امور و استفاده بهینه از خدمات الکترونیک در جهت تسهیل، تسریع و عدم مراجعه حضوری دانشجویان، مقررگردید تا «گواهی اشتغال به تحصیل عمومی شماره ۱ نیاز به ترجمه» با امضا و مهرالکترونیک اداره کل خدمات آموزشی پس از صدور، به ایمیل دانشجو انتقال یابد. لذا متقاضیان دریافت گواهی اشتغال به تحصیل می بایست پس از ثبت درخواست در سامانه جامع آموزش و دریافت SMS ، جهت دریافت گواهی مذکور به ایمیل خود مراجعه نمایند. (با توجه به تعبیه آرم دانشگاه در گواهی مذکور به هنگام پرینت از کاغذ سفید A4 استفاده شود).