شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دکتری

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دکتری


به پیوست شیوه نامه ا جرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دکتری در سال ۱۳۹۵؛ بانضمام  فرمها  و کاربرگ های موردنیاز قرارگرفته است.

 

فرایند فرصت مطالعاتی

فرم تعهد کارمندی

فرم وثیقه

مدارک فرصت مطالعاتی


آرشیو اطلاعیه های آموزشی

نمایش 1 - 10 از 293 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 30