آرشیو اخبار

نمایش 1 - 10 از 234 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 24

اخبار دانشکده

صدور حکم جناب آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی به عنوان مسئول اخبار علمی دانشکده محیط زیست

طی حکمی از طرف جناب آقای دکتر سلطانی رئیس محترم پردیس دانشکده های فنی، جناب آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان " مسئول اخبار علمی" دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده‌های فنی منصوب گردیدند.