آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

صدور حکم جناب آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی به عنوان مسئول اخبار علمی دانشکده محیط زیست

طی حکمی از طرف جناب آقای دکتر سلطانی رئیس محترم پردیس دانشکده های فنی، جناب آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان " مسئول اخبار علمی" دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده‌های فنی منصوب گردیدند.

آدرس کوتاه :