- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

طراحی محیط فضاهای پرورشی و فراغت کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با رویکرد باغ شفابخش نمونه موردی: مدرسه امام جعفر صادق (ع) و پارک گلزار (سه شنبه 1397/7/10 ساعت 13)

نام دانشجو:  رویا احمدی

رشته تحصیلی:  مهندسی طراحی محیط زیست

عنوان پایان نامه:  طراحی محیط فضاهای پرورشی و فراغت کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با رویکرد باغ شفابخش نمونه موردی: مدرسه امام جعفر صادق (ع) و پارک گلزار

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر مثنوی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر حمیدرضا پوراعتماد و سرکار خانم دکتر الهام حکیمی راد

تاریخ دفاع:  سه شنبه 1397/7/10 ساعت 13

محل دفاع:  کوچه -آذین دانشکده محیط زیست- ساختمان شماره 2 سالن کنفرانس