- دوشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۸

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

طراحی منظر رودخانه های شهری با تاکید بر حریم اکولوژیک نمونه موردی: رودخانه کرج محدوده پل فردیس (یکشنبه 1397/7/8 ساعت 10)

نام دانشجو:  شیرین شکرپور  

رشته تحصیلی: مهندسی طراحی محیط زیست 

عنوان پایان نامه: طراحی منظر رودخانه های شهری با تاکید بر حریم اکولوژیک نمونه موردی: رودخانه کرج محدوده پل فردیس

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر احمدرضا یاوری  و جناب آقای دکتر  حسن دارابی

استاد مشاور: سرکارخانم دکتر هما ایرانی بهبهانی

تاریخ دفاع: یکشنبه 1397/7/8  ساعت 10

محل دفاع:  کوچه -آذین دانشکده محیط زیست- ساختمان شماره 2 سالن کنفرانس