- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

طراحی و بهینه سازی آب شیرین کن گلخانه ای خورشیدی با فرایند HD بر اساس تحویل عددی (شنبه 1397/11/27 ساعت 10)

نام دانشجو:  هادی کاظمی  
رشته تحصیلی: مهندسی سیستم های انرژی _ گرایش انرژی و محیط زیست
عنوان پایان نامه: طراحی و بهینه سازی آب شیرین کن گلخانه ای خورشیدی با فرایند HD بر اساس تحویل عددی
اساتید راهنما:   دکتر شفیع پور
استاد مشاور: ----------- 
تاریخ دفاع: شنبه 1397/11/27 ساعت 10
محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو