آرشیو اخبار

نمایش 1 - 10 از 262 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 27

اخبار دانشکده

« بازگشت

طرح حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترا با رویکرد قرآنی

طرح حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترا با رویکرد قرآنی


به استحضار می رساند معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در نظر دارد از محل اعتبار سنواتی منشور توسعه فرهنگ قرآنی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری مرتبط با مطالعات قرآنی حمایت نماید، لذا مطابق جدول پیوست موارد مشمول دریافت حمایت آن واحد باید به اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی ارسال شده و بدیهی است پس از دریافت گزارش واحدها،کمیته ای تحت عنوان کمیته توسعه و ترویج پژوهش های با رویکرد قرآنی  مطابق جدول پیوست امتیاز دهی و میزان حمایت از هر یک از پایان نامه ها و رساله ها را تعیین خواهد نمود. شایان ذکر است:

  • پایان نامه هایی که در بازه زمانی فروردین تا مهر 94 پروپزال آنها تصویب شده باشد می تواند از حمایت مذکور برخوردار شود .
  • پایان نامه/ رساله هایی که بین رشته ای باشد یا بواسطه کاربردی بودن مورد حمایت نهاد وسازمانهای دیگر باشد از اولویت برخوردار خواهد بود.
  • حداکثر فرصت دفاع از پایان نامه ها و رساله های متقاضی بهره مندی از حمایت مذکور به ترتیب پایان مهر 95 و مهر 96 می باشد.
  • تصویر پروپزال هر یک از پایان نامه ها و رساله ها به انضمام فرم پیوست ارسال گردد.
  • کمیته توسعه و ترویج پژوهش های با رویکرد قرآنی مرکب است از متخصصینی از هر یک از حوزه های هنر و علوم انسانی ، علوم پایه ، کشاورزی ، فنی و مهندسی ، پزشکی و یک نفر متخصص در حوزه مطالعات قرآنی.

برای مشاهده فرم و نحوه محاسبه کلیلک نمایید.