تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 8 از 279 نتیجه
آیتم در هر صفحه 8
از 35

اطلاعیه جلسه دفاع

طرح مدیریت پسماند شهرستانهای گلپایگان و خوانسار (چهارشنبه 1397/11/3 ساعت: 8)

طرح مدیریت پسماند شهرستانهای گلپایگان و خوانسار (چهارشنبه 1397/11/3 ساعت: 8)


نام دانشجو: حسین ابراهیمی  

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست- گرایش مواد زائد جامد

عنوان پایان نامه: طرح مدیریت پسماند شهرستانهای گلپایگان و خوانسار

اساتید راهنما: دکتر گیتی پور

استاد مشاور: دکتر عبدلی

تاریخ دفاع: چهارشنبه 1397/11/3 ساعت: 8

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو