نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عدم برگزاری کارگاه اشپرینگر در تاریخ 1397/07/26

عدم برگزاری کارگاه اشپرینگر در تاریخ 1397/07/26


با احترام به اطلاع می رساند متاسفانه کارگاه اشپرینگر در تارخ 1394/07/26 برگزار نخواهد شد.

در صورت تایید ناشر برای برگزاری کارگاه در تاریخ دیگر اطلاع رسانی خواهد شد.