اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

عدم برگزاری کلاس سازمان و مدیریت و برنامه ریزی رشته مدیریت در سوانح طبیعی (مجازی)

کلاس درس سازمان و مدیریت و برنامه ریزی رشته مدیریت در سوانح طبیعی (مجازی) روز دوشنبه ساعت 15-13 مورخ 5/8/93 بدلیل مشکلات فنی لغو گردیده است.

تاریخ کلاس جبرانی این درس متعاقباً اعلام می گردد.