آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

« بازگشت

عضویت دانشجویان دانشکده محیط زیست در کتابخانه مرکزی پردیس شماره 2 دانشکده های فنی

عضویت دانشجویان دانشکده محیط زیست در کتابخانه مرکزی پردیس شماره 2 دانشکده های فنی


به استحضار می رساند از این پس دانشجویان دانشکده محیط زیست عضو کتابخانه مرکزی پردیس شماره 2 دانشکده های فنی بوده و امکان استفاده از امکانات آن کتابخانه را دارا هستند.