آرشیو

اخبار گروه طراحی

فراخوان دعوت به همکاری در پروژه باز طراحی حیاط دانشکده

فراخوان دعوت به همکاری در پروژه باز طراحی حیاط دانشکده


1393/6/25

کلیه دانشجویانی که مایل هستند در پروژه باز طراحی حیاط دانشکده بصورت عملی و کاربردی (از طراحی تا اجرا) همکاری داشته باشند به دفتر گروه مراجعه نمایند.