فراخوان شرکت‬ عمران شهر جدید پردیس در خصوص اعلام فراخوان طرح پژوهشی پروژه مطالعاتی ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی طرح مسکن و برآورد تأثیرات اجتماعی فرهنگی طرح نهضت ملی مسکن

فراخوان شرکت‬ عمران شهر جدید پردیس در خصوص اعلام فراخوان طرح پژوهشی پروژه مطالعاتی ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی طرح مسکن و برآورد تأثیرات اجتماعی فرهنگی طرح نهضت ملی مسکن


درخواست شرکت عمران شهر جدید پردیس در خصوص اعلام فراخوان طرح پژوهشی پروژه مطالعاتی ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی طرح مسکن و برآورد تأثیرات اجتماعی فرهنگی طرح نهضت ملی مسکن در فایل پیوست قابل مشاهده است.

پیوست

 

 


آرشیو اطلاعیه های پژوهشی

نمایش 1 - 15 از 136 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 10