نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم بازدید اردوهای علمی

فرم بازدید اردوهای علمی


فرم های مربوط درخواست مجوز اردوی آموزشی (بازدید علمی)

 *** جهت انجام هر گونه بازدید و اردو علمی آموزشی مصوب در سرفصل ضروری است فرم‌های ذیل حداقل ۱۵روز قبل از برگزاری اردو تکمیل و جهت اخذ مجوزهای لازم به دبیرخانه دانشکده ارسال گردد.