نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیتهای آموزشی-گروه برنامه ریزی

فعالیتهای آموزشی-گروه برنامه ریزی


آئین نامه تحصیلی وزارت علوم تحقیقات و فناوری:

 

دانشجویان این گروه در طول چهار ترم تحصیلی (حداکثر پنج ترم تحصیلی) ملزم به گذراندن 32 واحد طبق الگوی ذیل هستند که شامل 22 واحد درس اصلی، 4 واحد درس اختیاری، 6 واحد پایان نامه  می باشد. ضمنا در ترم اول بنا به صلاحدید گروه دروس جبرانی نیز ارائه خواهد شد. 

 

الگوی ارائه دروس در نیم سالهای تحصیلی:

 

برنامه دروس (به تفکیک  دروس جبرانی پایه و تخصصی):