نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیتهای پژوهشی

فعالیتهای پژوهشی


الف- چاپ مقالات تخصصی:

اساتید گروه مفتخر به چاپ دهها مقاله علمی-پژوهشی در ژورنالهای معتبر بین المللی و داخلی هستند که در رزومه هریک ذکر گردیده است.

 

ب- مهمترین طرحهای اجرایی اساتید:

 

 • "مستندسازی منظر فرهنگی تپه میل ورامین"،  سال 1387
 •  "شناسایی نقش ساختارهای طبیعی در شکل گیری منظر فرهنگی سکونتگاه باستانی تخت سلیمان با استفاده از فناوری نوین دورسنجی"، 1388
 •  "مستند سازی منظر فرهنگی منطقه تاریخی طبیعی پارسه پاسارگاد با استفاده از پردازش داده های ماهواره ای"، 1389
 •  "شناسایی نقش ساختارهای طبیعی در شکل گیری منظر فرهنگی سکونتگاه باستانی تخت سلیمان (تکاب افشار) با استفاده از فناوری نوین دورسنجی"  1389
 •  "شناسایی و معرفی منظر فرهنگی آق اولر تالش با استفاده از داده های ماهواره ای"، 1389
 • "مستند سازی منظرفرهنگی منطقه تاریخی طبیعی تپه اشرف"،  1390
 • "راز ماندگاری سیلک جلوه گاه تمدن باستانی در بستر طبیعت"، 1390
 • "سکونتگاه باستانی تپه اشرف و شهر فرهنگی اصفهان در هم تنیدگی تاریخ وطبیعت"، 1390
 • "مطالعه و آمایش و پژوهش جهت تعیین حریم مطالعاتی منطقه تاریخی طبیعی تخت سلیمان بااستفاده از پردازش داده های ماهواره ای و تفسیر عکسهای هوایی و مطالعات منظر و جاذبه های تاریخی طبیعی منطقه جهت طرح مرمت محیطی"   1385
 • "طرح مرمت محیطی و گردشگری موزه باز منطقه تاریخی طبیعی گوهر تپه و مرور اجمالی پتانسیلهای منظر تاریخی طبیعی غارهای هوتو، کمربند و کمیشان"،  1385،
 • "شناسایی و معرفی منطقه تاریخی طبیعی بیشاپور به عنوان منظر فرهنگی"،1386
 •  "طرح مطالعاتی سایت پرنده نگری تالاب کانی برازان"،  1387، 
 •  "تهیه مستندات ومدارک جهت تعیین حریم منظر فرهنگی عرصه های تاریخی آق اولر تالش با استفاده از مطالعه و پردازش داده های ماهواره ای"، 1387
 • "موزه در منظر فرهنگی تخت سلیمان جهت مرمت محیطی وتوسعه گردشگری با استفاده از مطالعه وپردازش داده های ماهواره ای"،1388
 • "مطالعات سایت موزه منظر فرهنگی سیلک جهت مرمت محیطی و توسعه گردشگری با استفاده از مطالعه و پردازش داده های ماهواره ای"، 1389
 •  "مطالعات منظر فرهنگی تپه اشرف جهت تعیین حریم منظر فرهنگی با استفاده از تفسیر و پردازش داده های ماهواره ای" ،1389
 • طرح جامع اراضی عباس آباد تهران 1384
 • طرح توسعه شهری منطقه شش تهران 1381
 • طرح جامع توسعه فرودگاه قشم 1382
 • طرح باغ گیاهشناسی در اراضی عباس آباد تهران 1386
 • طرح منظر صنعتی نیروگاه دماوند 1389
 • طرح جامع منطقه صنعتی معدنی گل گهر کرمان 1392
 • طراحی مجتمع های مسکونی و ویلاهای شخصی در تهران، اوشان و چابهار
 • طراحی و مستند سازی منظر فرهنگی تاریخی طبیعی کازرون
 • طراحی سایت موزه صنعتی تلمبه خانه دارخوین