آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

قابل توجه اعضای محترم انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای زیستا

قابل توجه اعضای محترم انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای زیستا

1393/3/5

به اطلاع می‌رساند این انجمن با شماره ثبت  3349340 مجاز به انجام فعالیتهای مربوطه طبق ضوابط و آئین نامه‌ انجمن‌های علمی دانشجویی می‌باشد.

لازم بذکر است طبق رای گیری اسامی ذیل بترتبب بعنوان عضو اصلی انجمن و آقای یاسر معرب نیز بعنوان دبیر انجمن انتخاب شدند.

1-آقای یاسر معرب

2- آقای وحید نیکزاد

3-خانم آرین دخت آذری

4-آقای جهانبخش بالیست

5-خانم فاطمه آزاد

از تمامی علاقمندان به عضویت در انجمن نیز درخواست می شود به یکی از اعضای اصلی انجمن و یا آقای خیری کارشناس امور فرهنگی دانشکده مراجعه نمایند.