آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه

قابل توجه اعضای محترم انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای زیستا

قابل توجه اعضای محترم انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای زیستا


قابل توجه اعضای محترم انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای زیستا

1393/3/5

به اطلاع می‌رساند این انجمن با شماره ثبت  3349340 مجاز به انجام فعالیتهای مربوطه طبق ضوابط و آئین نامه‌ انجمن‌های علمی دانشجویی می‌باشد.

لازم بذکر است طبق رای گیری اسامی ذیل بترتبب بعنوان عضو اصلی انجمن و آقای یاسر معرب نیز بعنوان دبیر انجمن انتخاب شدند.

1-آقای یاسر معرب

2- آقای وحید نیکزاد

3-خانم آرین دخت آذری

4-آقای جهانبخش بالیست

5-خانم فاطمه آزاد

از تمامی علاقمندان به عضویت در انجمن نیز درخواست می شود به یکی از اعضای اصلی انجمن و یا آقای خیری کارشناس امور فرهنگی دانشکده مراجعه نمایند.