اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

قابل توجه دانشجویان جدید الورود مجازی: (جهت تشکیل کلاسها و کارگاه آموزشی)

قابل توجه دانشجویان جدید الورود مجازی: (جهت تشکیل کلاسها و کارگاه آموزشی)


قابل توجه دانشجویان جدید الورود مجازی

1393/7/23

به اطلاع دانشجویان جدید الورود دوره مجازی دانشکده محیط زیست می رساند شروع کلاسهای درسی ازتاریخ 1393/8/3 خواهد بود. همچنین کارگاه آموزشی جهت آشنایی با سیستم جامع در روز چهارشنبه مورخ 1393/7/30 ازساعت 12-10 درمحل سایت دانشکده برگزار می گردد که حضورکلیه دانشجویان دراین کارگاره الزامی می باشد.