اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

قابل توجه دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز

به اطلاع کلیه دانشجویان شهریه پرداز که دارای بدهی شهریه می باشند می رساند جهت تسویه حساب به حسابداری دانشکده مراجعه و نسبت به پرداخت بدهی شهریه خود اقدام نمایند.

شایان ذکر است دانشجویانی که دارای بدهی شهریه باشند مجاز به ارزشیابی اساتید، انتخاب واحد و شرکت در امتحانات پایان ترم نمی باشند.