قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری "مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست" و متقاضیان ارشد "علوم محیط زیست" از سهمیه برگزیدگان علمی

قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری "مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست" و متقاضیان ارشد "علوم محیط زیست" از سهمیه برگزیدگان علمی


قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری "مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست" و متقاضیان ارشد "علوم محیط زیست" از سهمیه برگزیدگان علمی

1393/4/11

متقاضیانی که فرم تقاضای آنها در سایت ثبت شده است و توسط کارشناسان اداره کل خدمات آموزش برای آنها مجوز صادر شده است لازم است با در دست داشتن اصل مدارک تحصیلی و رزومه در روز یکشنبه مورخ 15/4/93 ساعت 9:30 جهت مصاحبه در اداره آموزش دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران حضور بهم رسانند. شایان ذکر است عدم مراجعه در تاریخ فوق الذکر به منزله انصراف تلقی گردیده و مسئولیتی متوجه دانشکده نمی باشد.


آرشیو اطلاعیه های آموزشی

نمایش 1 - 10 از 281 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 29