تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 8 از 279 نتیجه
آیتم در هر صفحه 8
از 35

اطلاعیه جلسه دفاع

مدلسازی و برنامه ریزی برای کاهش انتشارگازهای گلخانه ای. مطالعه موردی: صنعت آهن فولاد ایران (یکشنبه 1397/10/30 ساعت 8)

مدلسازی و برنامه ریزی برای کاهش انتشارگازهای گلخانه ای. مطالعه موردی: صنعت آهن فولاد ایران (یکشنبه 1397/10/30 ساعت 8)


نام دانشجو:  نرگس سفید

رشته تحصیلی:  مهندسی سیستم های انرژی- گرایش انرژی و محیط زیست

عنوان پایان نامه:   مدلسازی و برنامه ریزی برای کاهش انتشارگازهای گلخانه ای. مطالعه موردی: صنعت آهن فولاد ایران

اساتید راهنما: دکتر نبی

استاد مشاور: دکتر عوامی

تاریخ دفاع: یکشنبه 1397/10/30  ساعت 8

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو