آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه

مراسم معارفه هیات رئیسه، مدیران، و اعضای هیات علمی دانشکده محیط زیست با دانشجویان جدید الورود

مراسم معارفه هیات رئیسه، مدیران، و اعضای هیات علمی دانشکده محیط زیست با دانشجویان جدید الورود


مراسم معارفه هیات رئیسه، مدیران، و اعضای هیات علمی دانشکده محیط زیست با دانشجویان جدید الورود

1393/7/1

این مراسم که هر ساله در اولین روزهای سال تحصیلی برگزار می شود امسال  در روزهای  31/6/93 و 1/7/93 با حضور هیات محترم رئیسه، مدیران و اعضای هیات علمی دانشکده در سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 برگزار گردید. در این مراسم پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید ابتدا دکترعبدالرضا کرباسی رئیس دانشکده و سپس معاونین و مدیران گروه ها دانشکده و بخشهای مربوطه را جهت آشنایی دانشجویان جدید معرفی نمودند.